(1)
Rachman, F. Z.; Jamal, N.; Yanti, N.; Hidayati, Q. Pelatihan Sistem Digital Dan Komunikasi Menggunakan Modul Arduino Pada Sekolah Menengah Kejuruan. au 2019, 1, 45-49.