Rachman, F. Z., Jamal, N., Yanti, N., & Hidayati, Q. (2019). Pelatihan Sistem Digital dan Komunikasi Menggunakan Modul Arduino pada Sekolah Menengah Kejuruan. Abdimas Universal, 1(2), 45–49. https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v1i2.29